663 lượt xem

Ăn đơm nói đặt

Rate this post

Ăn đơm nói đặt có nghĩa là gì ?

Kết quả giải đáp nghĩa của từ ăn đơm nói đặt là ý nói người hay bịa chuyện. Bịa ra chuyện không có để vu khống cho người khác.