Ăn đơm nói đặt

Ăn đơm nói đặt có nghĩa là gì ?

Kết quả giải đáp nghĩa của từ ăn đơm nói đặt là ý nói người hay bịa chuyện. Bịa ra chuyện không có để vu khống cho người khác.

READ:  BÀI 69, BIG CLUB 69, BAI 69, GAME BÀI 69, GAME BÀI ĐỔI THƯỞNG

Share this post