1667 lượt xem

Ăn khỏe như thần

Ăn khỏe như thần là ý nói gì ?

Ăn khỏe như thần hay còn gọi là Ăn như thần trùng. Nghĩa là Ăn nhiều và nhanh một cách khủng khiếp, gây tốn kém.