Bài giảng Laser và ứng dụng trong y học – ĐHYK Thái Nguyên.pdf (Laser và ứng dụng trong y học) | Tải miễn phí

pdf

Số trang Bài giảng Laser và ứng dụng trong y học - ĐHYK Thái Nguyên
20
Cỡ tệp Bài giảng Laser và ứng dụng trong y học - ĐHYK Thái Nguyên
6 MB
Lượt tải Bài giảng Laser và ứng dụng trong y học - ĐHYK Thái Nguyên

Lượt đọc Bài giảng Laser và ứng dụng trong y học - ĐHYK Thái Nguyên
5
Đánh giá Bài giảng Laser và ứng dụng trong y học - ĐHYK Thái Nguyên

4.2 (
5 lượt)

206 MB

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 20 trang, để tải xuống xem không thiếu hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề tương quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
BỘ MÔN LÝ SINH Y HỌC

LASER VÀ ỨNG DỤNG
TRONG Y HỌC

6/3/2014

1

MỤC TIÊU
1. TRÌNH BÀY ĐƯỢC CƠ CHẾ PHÁT XẠ PHOTON CƯỠNG
BỨC
2. MÔ TẢ ĐƯỢC NGUYÊN LÝ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA MÁY PHÁT XẠ TIA LASER
3. TRÌNH BÀY ĐƯỢC CÁC ỨNG DỤNG CỦA LASER TRONG
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
6/3/2014

2

1. Khái niệm
Laser là viết tắt gồm chữ cái đầu của
cụm từ tiếng Anh: Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation
(sự khuyếch đại ánh sáng bằng phát
xạ cưỡng bức).

6/3/2014

3

Mẫu hành tinh nguyên tử

6/3/2014

4

2. Hiện tượng phát xạ cưỡng bức
Nguyên lý phát xạ Laser
Khi chiếu một chùm ánh sáng vào một môi trường vật chất sẽ có 3 hiện tượng quang
học cơ bản xảy ra : hấp thụ, phát xạ tự do và phát xạ cưỡng bức.

Khi ta chiếu vào môi trường vật chất một chùm ánh sáng đơn sắc với năng lượng của
mỗi photon = h thì chùm photon sẽ tương tác với các quang điện tử và cưỡng bức các
quang điện tử này phát xạ photon thứ cấp có cùng năng lượng, hướng truyền, độ phân
cực, pha… với photon đã gây ra cưỡng bức.

Hiện tượng phát xạ cưỡng bức mang tính chất khuyếch đại theo phản ứng dây chuyền:
1 sinh 2, 2 sinh 4…Như vậy bức xạ cưỡng bức làm tăng số photon, tức là có khả năng
khuyếch đại ánh sáng qua môi trường.

Đó chính là nguyên lý của hiện tượng phát tia laser.

6/3/2014

5

2. Cơ chế phát xạ cưỡng bức:

E4
E3
E2

Laser

Hấp thụ

Phát
quang

6/3/2014

E1

6

3. Nguyên lý máy phát xạ tia Laser

Máy phát tia Laser có 3 bộ phận chính:
* Môi trường hoạt chất:
Để có hiệu ứng laser (chùm ánh sáng được khuyếch đại)
ta phải tạo môi trường đặc biệt mà ở đấy hiện tượng phát xạ
cưỡng bức phải mạnh hơn hiện tượng hấp thụ. Hiệu ứng này
chỉ xảy ra ở môi trường mà các điện tử ở mức trên n2 lớn
hơn số điện tử ở mức dưới n1 ( n2  n1 ).
Môi trường đặc biệt như vậy gọi là môi trường đảo
ngược độ tích luỹ. Môi trường này là thành phần cơ bản của
mọi máy laser, có tên là hoạt chất laser.

6/3/2014

7

3. Nguyên lý máy phát xạ tia Laser

* Nguồn kích thích:
Ngoài hoạt chất, Máy phát tia Laser còn có một bộ phận
quan trọng là nguồn kích thích (hay còn gọi là bơm năng
lượng ), nhằm cung cấp năng lượng cho hoạt chất của laser.
Nguồn kích thích có thể là bộ nguồn phát sáng (đèn
Xênôn), máy phát cao tần, hoặc là nguồn phát điện với mật
độ dòng điện rất lớn ( hàng ngàn A/ cm2) .

6/3/2014

8

3. Nguyên lý máy phát xạ tia Laser

* Buồng cộng hưởng:
– Buồng cộng hưởng có chức năng tăng cường sự
khuyếch đại ánh sáng bằng cách làm cho ánh sáng phản
xạ nhiều lần qua hoạt chất.

6/3/2014

9

SƠ ĐỒ MÁY PHÁT LASER:

Bơm năng lượng

Lối ra của
chùm laser

Môi trường laser
Gương phản xạ
1 phần(70-98%)

Gương phản xạ
Toàn phần

6/3/2014

Các tia laser đầu tiên
sinh ra trong môi
trường hoạt chất phản
xạ đi lại trong môi
trường, kích thích môi
trường làm phát ra các
tia khác. Các tia laser
đi qua gương phản xạ
một phần đi ra ngoài
tạo thành lối ra của
chùm laser. Chùm
laser có thể phát liên
tục hoặc phát thành
xung.

10

READ:  Cách xem kỷ niệm trên Facebook, chia sẻ lại kỷ niệm cũ cực đơn giản

Share this post

Post Comment