Cách sử dụng BY THE TIME

Cách sử dụng BY THE TIME

BY THE TIME là gì? Cách sử dụng ra sao?

 

Chào mọi người, hôm nay Yugo tiếp tục chia sẻ một cụm từ thường được sử dụng như một dấu hiệu nhận biết các bài tập về thì trong tiếng Anh, đó chính là cụm từ by the time. Cụm từ này nghĩa là gì và được sử dụng trong ngữ cảnh như thế nào? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu những thắc mắc này nhé!

 1. Định nghĩa:

By the time nghĩa là trước thời điểm đó, tương tự như before.

 

 1. Cách dùng:

Cụm từ By the time dùng để dự đoán về liên hệ thời gian của 2 sự kiện ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

 1. Thì quá khứ:

– By the time kết nối 2 mệnh đề trong quá khứ, trong đó mệnh đề đi với by the time chỉ hành động xảy ra trong quá khứ và chia thì quá khứ đơn, mệnh đề còn lại chỉ hành động diễn ra trước quá khứ và chia thì quá khứ hoàn thành.

READ:  TOP 11 phần mềm trình chiếu chuyên nghiệp nhất hiện nay

– Công thức:

By the time + S + V2/ed , S + had + V3/ed

Ví dụ:

– By the time she came to the party, we had left.

(Trước khi cô ta đến bữa tiệc, chúng tôi đã rời đi rồi.)

– I had met my boyfriend by the time I came back to Paris.

(Tôi đã gặp bạn trai của mình trước khi quay trở về Paris.)

 1. Thì hiện tại:

– By the time kết nối 2 mệnh đề ở hiện tại, trong đó mệnh đề đi với by the time chỉ hành động xảy ra ở hiện tại và chia thì hiện tại đơn, mệnh đề còn lại chia thì hiện tại hoàn thành.

– Công thức:

By the time + S + V(s/es), S + have/has + V3/ed

Ví dụ:

– By the time we get to the cinema, it has already closed

(Trước khi chúng ta đến rạp chiếu phim, nó đã đóng cửa rồi.)

READ:  Tải Hill Climb Racing 1.51.1 MOD APK (Vô hạn tiền, full xăng)

 

 1. Thì tương lai

– By the time kết nối 2 mệnh đề ở tương lai, trong đó mệnh đề đi với by the time chỉ hành động xảy ra ở tương lai và chia thì hiện tại đơn, mệnh đề còn lại chỉ hành động sẽ xảy ra và hoàn thành xong trước hành động ở mệnh đề 1 và chia thì tương lai hoàn thành.

– Công thức:

By the time + S + V(s/es), S + will + have/has + V3/ed

Ví dụ:

– By the time we come back to our hometown, our new house will have been built.

(Trước khi chúng tôi quay về quê nhà thì ngôi nhà mới của chúng tôi sẽ đã được xây xong.)

III. Bài tập:

 1. She (finish) ____ breakfast by the time she left the house.
 2. By the time he came to Paris, he (live) ____ in France.
 3. I (have) ____ lunch by the time the others came into the restaurant.
 4. It (rain) ____  for three days by the time the storm came yesterday.
 5. By the time he intends to get to the airport, the plane (take) ____ off.
 6. We had had lunch by the time we (take) ____ a look around the shops.
 7. The light (go) ____ out by the time we got out of the office.
 8. She (explain) ____ everything clearly by the time we started our work.
 9. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother (come) ____ home.
 10. By the time you arrive, I (write) ____ the essay.
 11. Đáp án
 12. had finished
 13. had lived
 14. had had
 15. had rained
 16. will have taken
 17. took
 18. had gone
 19. had explained
 20. came
 21. will have written.
READ:  Luật pccc

Hi vọng qua bài viết này, bạn đọc có thể hiểu rõ về ý nghĩa của cụm từ “by the time” và áp dụng vào đúng ngữ cảnh cũng như đúng thì của nó nhằm tránh những lỗi sai ngữ pháp cơ bản. Chúc các bạn thành công!

 

Share this post