Chó cậy gần nhà nghĩa là gì

Ý nghĩa của câu này muốn nói đến việc ỷ vào thế có lợi của mình mà hung hăng, bắt nạt người.