Dai như đỉa

Dai như đỉa ý nói gì ? Có nghĩa là gì ?

Dai như đỉa đói là ý nói bám chặt, dính chặt lấy, không chịu rời ra một phút nào.

READ:  Top 10 Phần Mềm Hack Thanh Toán Qua Google Play Store V7, Hack Thanh Toán Qua Google Play

Share this post