Danh bất hư truyền

Danh bất hư truyền có nghĩa là gì ?

Danh bất hư truyền có nghĩa là nói đến tiếng tăm. Người có danh tiếng truyền đi đúng với sự thực, không hề sai lệch.

READ:  Top 20 những trò chơi dành cho ios 7.1.2 mới nhất 2021

Share this post