Đánh bùn sang ao

Hỏi Đánh bùn sang ao là gì ?

Trả lời Đánh bùn sang ao nghĩa là việc làm không có tác dụng. Tức là cứ luẩn quẩn; trốn tránh, cố tình không thực hiện trách nhiệm, công việc.

READ:  Tai Avatar Auto Farm Crack, Download Hack Lượng Avatar 250 Miễn Phí

Share this post