Mạch ổn áp cố định, IC ổn áp

Mạch ổn áp cố định và thắt chặt, IC ổn áp .
Mạch ổn áp dùng Diode Zener .

Mạch ổn áp cố định dùng Transistor, IC ổn áp.

Ứng dụng của IC ổn áp họ 78 xx .
Xem thêm :


Mạch ổn áp cố định dùng Diode Zener.

Mạch ổn áp tạo áp 33V cố định và thắt chặt phân phối cho mạch dò kênh trong Ti vi màu
Từ nguồn 110V không cố định và thắt chặt trải qua điện trở hạn dòng R1 và ghim trên Dz 33V để lấy ra một điện áp cố định và thắt chặt cung ứng cho mạch dò kênh .

Khi thiết kế một mạch ổn áp như trên ta cần tính toán điện trở hạn dòng sao cho dòng điện ngược cực đại qua Diode Zener phải nhỏ hơn dòng mà Dz chịu được

Dòng cực lớn qua Dz là khi dòng qua R2 = 0
Như sơ đồ trên thì dòng cực lớn qua Dz bằng sụt áp trên R1 chia cho giá trị R1
Gọi dòng điện này là I1 ta có :
I1 = ( 110 – 33 ) / 7500 = 77 / 7500 ~ 10 mA
Thông thường ta nên để dòng ngược qua Dz ≤ 25 mA


Mạch ổn áp cố định dùng Transistor, IC ổn áp 

Mạch ổn áp dùng Diode Zener như trên có :
Ưu điểm là đơn thuần nhưng điểm yếu kém là cho dòng điện nhỏ ( ≤ 20 mA ) .
Để hoàn toàn có thể tạo ra một điện áp cố định và thắt chặt nhưng cho dòng điện mạnh hơn nhiều lần người ta mắc thêm Transistor để khuyếch đại về dòng như sơ đồ dưới đây :

Mạch ổn áp có Transistor khuếch đại
Ở mạch trên điện áp tại điểm A hoàn toàn có thể đổi khác và còn gợn xoay chiều nhưng điện áp tại điểm B không đổi khác và tương đối phẳng .


Nguyên lý ổn áp :

Thông qua điện trở R1 và Dz ghim cố định và thắt chặt điện áp chân B của Transistor Q1

Giả sử khi điện áp chân E đèn Q1 giảm => khi đó điện áp UBE tăng => dòng qua đèn Q1 tăng => làm điện áp chân E của đèn tăng, và ngược lại …

Mạch ổn áp trên đơn thuần và hiệu suất cao nên được sử dụng rất thoáng đãng và người ta đã sản xuất các loại IC họ LA78 ..
Để thay thế sửa chữa cho mạch ổn áp trên, IC LA78 .. có sơ đồ mạch như phần mạch có màu xanh của sơ đồ trên .

IC ổn áp LM7805

LM7805                 IC ổn áp 5V
LM7808                 IC ổn áp 8V
LM7809                 IC ổn áp 9V
LM7812                 IC ổn áp 12V

Lưu ý : Họ IC78xx chỉ cho dòng tiêu thụ khoảng 1A trở xuống

Khi ráp IC trong mạch thì U in > Uout từ 3 đến 5V khi đó IC mới phát huy tính năng .


Ứng dụng của IC ổn áp họ 78..

IC ổn áp họ 78 .. được dùng thoáng đãng trong các bộ nguồn
Như Bộ nguồn của đầu VCD, trong Ti vi màu, trong máy tính v v …

Ứng dụng của IC ổn áp LA7805 và LA7808 trong bộ nguồn đầu VCD

5/5 – ( 1 bầu chọn )

READ:  Công thức tính nồng độ phần trăm (C%) nồng độ mol Bài tập + Lời giải

Share this post

Post Comment