Muốn ăn gắp bỏ cho người

Muốn ăn gắp bỏ cho người có nghĩa là gì ?

Hỏi Muốn ăn, gắp bỏ cho người:

Ý câu nói này có nghĩa là kẻ vòng vo lẩn tránh, không giám nói và làm một cách thẳng thắn, đường hoàng. Còn Kẻ tham lam, ích kỷ chỉ biết vơ lợi vào riêng mình mà lại tỏ ra là người lịch sự, cao thượng.

READ:  Hướng Dẫn Cài Đặt Và Xóa Ứng Dụng Trên Iphone Bằng Itunes, Cách Xóa, Gỡ Ứng Dụng Trên Iphone Hiệu Quả Nhất

Share this post