1283 lượt xem

N/a là gì ? n/a nghĩa là gì ? #n/a là gì ? ký hiệu n/a là gì ?

N/a là gì

N/a là gì ? n/a nghĩa là gì ? #n/a là gì ? ký hiệu n/a là gì ?

N/A là gì?

N/A là Viết tắt của từ rất nhiều từ trong tiếng Anh. Với các bạn làm SEO thì từ khóa có vị trí N/a là từ khóa không có vị trí trong top 100 của google. Trên thực tế N/A là chữ viết tắt của nhiều cụm từ khác nhau. Trong trường hợp N/a viết tắt của từ No Available thì có nghĩa là không thể kích hoạt được tài khoản. No Account có nghĩa là: chưa có tài khoản nào đăng ký. Not Authorized có nghĩa là bạn bị giới hạn quyền.

Một số từ viết tắt khác của N/A và nghĩa của chúng

+ No Answer có nghĩa là không có câu trả lời.

+ Next Assembly có nghĩa là Hội tiếp theo.

+ Not Applicable/Available sẽ có nghĩa là không áp dụng được.

+ Not Affiliated sẽ có nghĩa là không có liên kết.

+ No Active sẽ có nghĩa là không hoạt động.

+ Not Acceptable sẽ có nghĩa là không thể nào chấp nhận được.

+ New Account sẽ có nghĩa là tạo tài khoản mới.