703 lượt xem

Ôm rơm nặng bụng

Rate this post

Ôm rơm nặng bụng có nghĩa là gì ?

Ôm rơm nặng bụng nghĩa là tự nhận lấy việc làm cho mình bực bội, khó chịu. Tự chuốc lấy vất vả, phiền phức mà lẽ ra không thuộc phận sự của mình.