Phàm phu tục tử

Phàm phu tục tử có nghĩa là gì ?

Từ này ý nói đến Loại người phàm tục, ngu dốt và thô lậu.

READ:  Top 20 anilin không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch a. hcl. b. h2so4. c. naoh. d. br2 mới nhất 2021

Share this post