Phi thương bất phú là gì

Phi thương bất phú là gì

Giải đáp nghĩa của câu Phi thương bất phú là gì

“Phi thương bất phú” là gì? Xưa đến nay mọi người đều cứ hiểu nôm na là không đi buôn thì không giàu được. Nhìn quanh thấy có vẻ đúng.Tuy nhiên nếu nghĩ kỹ lại thấy cũng không ổn lắm. Chẳng lẽ xã hội ai cũng đi buôn thì còn ai sản xuất ra hàng hóa nữa.

Gần đây đọc cuốn Hồ Tuyết Nham do bác Hồ Huy tặng, mới biết ngữ cảnh của câu trích này. Hóa ra 4 chữ này nằm trong 2 câu được các nhà buôn Trung Quốc tuân thủ tuyệt đối:

READ:  1cc bằng bao nhiêu ml (mili lít)

“Quan phi Thương bất phú

Thương phi Quan bất an”

Phi thương bất phú là gì

Phi thương bất phú nghĩa là gì

Thương ở đây là thương nhân, với nghĩa là quan muốn làm giàu phải chơi với thương nhân. Thương nhân muốn làm ăn yên ổn thì phải chơi với quan. Không biết có chuẩn không, nhưng nghe hợp lý và đúng qui luật làm ăn hơn hẳn.

READ:  Đồng vị phóng xạ là gì và ứng dụng trong y học

Chỉ tiếc một điều bạn bè mình toàn dân kỹ thuật, vậy mà ai cũng cho con đi học tài chính với kinh tế. Không hiểu sau này ai sẽ đi xây cầu, làm đường, đứng máy, soi kính hiển vi, lập trình…

READ:  Tải game Outlast 2 Việt Hóa - download full crack pc

Share this post