Phú quý sinh lễ nghĩa

Phú quý sinh lễ nghĩa có nghĩa là gì ?

Kết quả tra từ phú quý sinh lễ nghĩa:

Câu nói này có nghĩa là cuộc sống đầy đủ, giàu sang, có tiền của. Có điều kiện thì hay bày vẽ nhiều chuyện phiền phức, cầu kỳ. Tốn kém để cố tỏ ra lễ nghĩa hơn người.

READ:  Cách đặt mật khẩu messenger trên Android NHANH nhất

Share this post