416 lượt xem

Quý hồ tinh bất quý hồ đa

Rate this post

Quý hồ tinh bất quý hồ đa nghĩa là gì ?

Kết quả giải đáp cho câu hỏi Quý hồ tinh, bất quý hồ đa.

Câu nói này có nghĩa là chỉ cần tốt chứ không cần nhiều; nhiều hay ít không quan trọng.