Quý hồ tinh bất quý hồ đa

Quý hồ tinh bất quý hồ đa nghĩa là gì ?

Kết quả giải đáp cho câu hỏi Quý hồ tinh, bất quý hồ đa.

Câu nói này có nghĩa là chỉ cần tốt chứ không cần nhiều; nhiều hay ít không quan trọng.

READ:  Chi tiết bài học Danh sách liên kết đơn

 

Share this post