Thẻ: hợp đồng thu mua phế liệu

Mẫu hợp đồng thu mua phế liệu

Mẫu hợp đồng thu mua phế liệu

Ngày đăng: 07 - 11 - 2017

Hợp đồng thu mua phế liệu Hợp đồng thu mua phế liệu là biểu mẫu văn bản giữa người mua và người bán phế liệu. Hai bên sẽ cung cấp cho nhau những dịch vụ,sản phẩm và giá cả hợp lý. Không chỉ những người làm bên phế liệu mà những lĩnh vực cũng cần […]