Tải Ngọc Rồng 181 Premium V10 – Nâng cấp UP đệ cho Android

Ngọc Rồng 181 phiên bản cập nhật V10 mới nhất hiện nay dành cho dòng điện thoại Android mà GameHub.Pro cập nhật với một số cập nhật về tính năng UP đệ tử V2 cùng nhiều cải tiến về các tính năng so với các phiên bản trước đây

Tải Ngọc Rồng Online 181 Premium V10 mới nhất cho Android

Update bản cập nhật 01/01/2020

– Bổ sung thêm

[Server 8, Server 9]

, Nếu các bạn muốn chơi Server 8, Server 9 thì tải lại nhé, còn nếu không chơi Server này thì không cần cập nhật !

Menu điều khiển Pro

– Lệnh Chat:

mkhoa

(dùng để bật Menu Di Chuyển)
phiên bản cập nhậtmới nhất lúc bấy giờ dành cho dòng điện thoạimà GameHub. Pro update với một số ít update về tính năng UP đệ tử V2 cùng nhiều nâng cấp cải tiến về những tính năng so với những phiên bản trước kia – Bổ sung thêm, Nếu những bạn muốn chơi Server 8, Server 9 thì tải lại nhé, còn nếu không chơi Server này thì không cần update ! – Lệnh Chat : ( dùng để bật Menu Di Chuyển )


(hình ảnh chụp màn hình bởi gamehub)

– Lệnh Chat: cmap (để bật/tắt menu dịch chuyển qua map nhanh)

Tính năng mới trong NRO 181 Premium V10

1. Nâng cấp tính năng UP Đệ

– Chat: atd (Bật/Tắt auto up đệ)
+ Khi đệ kêu “Sư phụ ơi cho con đậu thần” thì sư phụ sẽ ăn đậu
+ Khi đệ kêu “Sao sư phụ không đánh đi” thì sư phụ sẽ đánh

2. Fix lỗi và cải thiện Auto nhặt

– Chat: nX (Để điều chỉnh thời gian auto nhặt đồ, X được tính bằng mili giây, 1000 milis = 1 giây)
– Lệnh Chat : ( để bật / tắt menu di dời qua map nhanh ) – Chat : ( Bật / Tắt auto up đệ ) + Khi đệ kêu ” Sư phụ ơi cho con đậu thần ” thì sư phụ sẽ ăn đậu + Khi đệ kêu ” Sao sư phụ không đánh đi ” thì sư phụ sẽ đánh – Chat : ( Để kiểm soát và điều chỉnh thời hạn auto nhặt đồ, được tính bằng mili giây, 1000 milis = 1 giây )

READ:  Download Tải Cờ Tướng Về Máy Tính Pc Windows Phiên Bản Mới Nhất

Tải Ngọc Rồng 181 Premium V10 - Nâng cấp UP đệ cho Android
(hình ảnh chụp màn hình bởi gamehub)

Mặc định thời gian nhặt là 1000 milis tức là 1 giây các bạn có thể điều chỉnh từ n200 đến n5000

3. Cập nhật bản giao diện Violet đấm Hổ
Mặc định thời hạn nhặt làtức làcác bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh từđến

Tải Ngọc Rồng 181 Premium V10 - Nâng cấp UP đệ cho Android
(hình ảnh chụp màn hình bởi gamehub)

Một số máy màn hình hiển thị nhỏ sẽ không có đấm hổ
Các tính năng trước đây

Ẩn Người Chơi, Item, Quái

Tải Ngọc Rồng 181 Premium V10 - Nâng cấp UP đệ cho Android
(hình ảnh chụp màn hình bởi gamehub)

– Lệnh Chat: anquai (Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ Ẩn toàn Bộ Quái trong Khu, Khi Tắt cần chuyển Khu để Cập nhật lại Quái)
– Lệnh Chat: anitem (Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ ẩn toàn bộ Vật Phẩm trong MAP)
– Lệnh Chat: annguoi (Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ ẩn toàn bộ người chơi trong Map)

Lưu ý: Sẽ không ẩn người mà con trỏ chỉ vào, muốn không ẩn ai thì chỉ vào rồi mới chat ẩn người

Auto Cho Đậu, Xin Đậu và Thu Hoạch Đậu (yêu cầu đã vào bang hội)
Chat: cd để mở Menu cài đặt
– Lệnh Chat : ( Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ Ẩn toàn Bộ Quái trong Khu, Khi Tắt cần chuyển Khu để Cập nhật lại Quái ) – Lệnh Chat : ( Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ ẩn hàng loạt Vật Phẩm trong MAP ) – Lệnh Chat : ( Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ ẩn hàng loạt người chơi trong Map ) Sẽ không ẩn người mà con trỏ chỉ vào, muốn không ẩn ai thì chỉ vào rồi mới chat ẩn người ( nhu yếu đã vào bang hội ) Chat : để mở Menu thiết lập

Tải Ngọc Rồng 181 Premium V10 - Nâng cấp UP đệ cho Android
(hình ảnh chụp màn hình bởi gamehub)

Auto 5 Skill
Chat: skillX (Ví dụ: skill2) trong đó X là skill mà bạn muốn Auto, Muốn Tắt hãy chat lần nữa
Chat : ( Ví dụ : skill2 ) trong đólà skill mà bạn muốn Auto, Muốnhãy chat lần nữa

Tải Ngọc Rồng 181 Premium V10 - Nâng cấp UP đệ cho Android
(hình ảnh chụp màn hình bởi gamehub)

READ:  Top 8 app quản lý thời gian giúp bạn làm chủ cuộc sống

Lệnh chat trong phiên bản NRO 181 Premium v10

Chú ý: các số trong ô màu đỏ các bạn có thể tự chỉnh sửa tùy ý
Chat: anquai (Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ Ẩn toàn Bộ Quái trong Khu, Khi Tắt cần chuyển Khu để Cập nhật lại Quái)
Chat: anitem (Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ ẩn toàn bộ Vật Phẩm trong MAP)
Chat: annguoi (Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ ẩn toàn bộ người chơi trong Map)
Chat: cmap để mở Menu chuyển Map Nhanh
Chat: atd Bật/tắt auto đệ tử
Chat: ktv: Khóa vị trí
Chat: atcl (để mở hoặc đóng giao diện cài đặt AutoClick)
Chat: acl (để bật/tắt autoclick)
Chat: add: Chỉ vào quái và chat để thêm con quái đó vào danh sách lựa chọn.
Chat:

addd

: Chỉ vào quái và chat để tàn sát một loại quái có tên tương ứng với quái chỉ vào
Chat: skillX (Ví dụ: skill2) trong đó X là skill mà bạn muốn Auto, Muốn Tắt hãy chat lần nữa
Chat: speed: Bật/tắt chạy nhanh
Chat: rcvt: Xóa hết danh sách.
Chat: anhat: Bật/tắt hút vật phẩm (mặc định là đả bật)
Chat: smX: Hack sức mạnh X (ảo)
Chat: tnX: Hack tiềm năng X (ảo)
Chat: kill hoặc ts: Bật/tắt tàn sát
Chat: ak: Bật/tắt tự đánh
Chat: abf: Bật/tắt auto buff đậu theo thời gian
Chat: akX: Bật/tắt tự đánh, X là thời gian đánh tối thiểu 500mili giây
Chat: abfX: Bật/tắt auto buff đậu theo thời gian, X khoảng thời gian buff, đơn vị là GIÂY
Chat: atb: Bật/tắt dịch chuyển đến BOSS
Chat: atc: Bật/tắt auto chat
Chat: cd: Mở menu Cài Đặt tiện ích
Chat: c: Đóng băng skill đang chọn (KI tiêu hao bằng 0, thời gian hồi chiêu băng 0)
Chat: td50: Chỉnh tốc độ game (0 -> 100)
Chat: s10: Hack giày 10
Chat: u: Khinh công
Chat: d: Độn thổ
Chat: r: Dịch phải
Chat: l: Dịch trái
Chat: xu50: Khinh công 50
Chat: xd50: Độn thổ 50
Chat: xr50: Dịch phải 50
Chat:

xl

50: Dịch trái 50

– Phiên bản hoàn toàn sạch, nếu bạn nghĩ rằng nó có Keylog thì không cần tải về !

READ:  Cách sử dụng điện thoại làm bảng vẽ cho PC

Ngày đăng: 22/12/2019 (14:40)

Chú ý : những số trong ôcác bạn hoàn toàn có thể tự chỉnh sửa tùy ýChat : ( Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ Ẩn toàn Bộ Quái trong Khu, Khi Tắt cần chuyển Khu để Cập nhật lại Quái ) Chat : ( Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ ẩn hàng loạt Vật Phẩm trong MAP ) Chat : ( Mặc định Tắt, Khi Bật sẽ ẩn hàng loạt người chơi trong Map ) Chat : để mở Menu chuyển Map NhanhChat : Bật / tắt auto đệ tửChat :: Khóa vị tríChat : ( để mở hoặc đóng giao diện setup AutoClick ) Chat : ( để bật / tắt autoclick ) Chat :: Chỉ vào quái và chat để thêm con quái đó vào list lựa chọn. Chat :: Chỉ vào quái và chat để tàn sát một loại quái có tên tương ứng với quái chỉ vàoChat : ( Ví dụ : skill2 ) trong đólà skill mà bạn muốn Auto, Muốnhãy chat lần nữaChat :: Bật / tắt chạy nhanhChat :: Xóa hết list. Chat :: Bật / tắt hút vật phẩm ( mặc định là đả bật ) Chat :: Hack sức mạnh X ( ảo ) Chat :: Hack tiềm năng X ( ảo ) Chat : hoặc : Bật / tắt tàn sátChat :: Bật / tắt tự đánhChat :: Bật / tắt auto buff đậu theo thời gianChat :: Bật / tắt tự đánh, X là thời hạn đánh tối thiểu 500 mili giâyChat :: Bật / tắt auto buff đậu theo thời hạn, X khoảng chừng thời hạn buff, đơn vị chức năng là GIÂYChat :: Bật / tắt di dời đến BOSSChat :: Bật / tắt auto chatChat :: Mở menu Cài Đặt tiện íchChat :: Đóng băng skill đang chọn ( KI tiêu tốn bằng 0, thời hạn hồi chiêu băng 0 ) Chat :: Chỉnh vận tốc game ( 0 -> 100 ) Chat :: Hack giày 10C hat :: Khinh côngChat :: Độn thổChat :: Dịch phảiChat :: Dịch tráiChat :: Khinh công 50C hat :: Độn thổ 50C hat :: Dịch phải 50C hat :: Dịch trái 50 – Phiên bản trọn vẹn sạch, nếu bạn nghĩ rằng nó có Keylog thì không cần tải về !

Share this post

Post Comment