664 lượt xem

Thấy sang bắt quàng làm họ

5 (100%) 1 vote

Thấy sang bắt quàng làm họ là gì ?

Chớ thấy người sang bắt quàng làm họ ý câu nói này là Chớ vì lòng tham, háo danh mà làm thân để cầu cạnh. Mưu đồ vì quyền lợi; là hành vi hèn kém bị người đời coi rẻ.