Tìm hiều về các thủ tục kiểm soát ứng dụng của chu trình chi phí bằng máy – Tài liệu, ebook

tìm hiều về những thủ tục kiểm soát ứng dụng của quy trình ngân sách bằng máy Trong những năm qua nền kinh tế tài chính nước ta đã và đang chuyển hoá can đảm và mạnh mẽ sang cơ chế thị trường, theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản trị của nhà nước. Trong cơ chế thị trường, để thực thi kế hoạch tăng trưởng của nền kinh tế tài chính, những doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn vất vả, vướng mắc còn sống sót của chính sách cũ. Từ chính sách quản trị tập trung chuyên sâu quan liêu bao cấp sang chính sách quản trị kinh doanh thương mại tương thích với kinh tế thị trường. Sau hơn 20 năm thay đổi nền kinh tế tài chính, nước ta đã có những thành tựu lớn tạo nên bước ngoặt lịch sử vẻ vang trong sự tăng trưởng kinh tế tài chính của quốc gia. Do vậy doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường thì phải nắm vững được thị hiếu của người tiêu dùng, giảm ngân sách, hạ giá tiền, nâng cao chất lượng loại sản phẩm để cung ứng nhu yếu, thị hiếu đó. Tuy nhiên không phải ngẫu nhiên mà có được sự tăng trưởng như vậy, nó yên cầu phải có sự tư duy, lề lối và phong thái thao tác của nền kinh tế thị trường. Để hoàn toàn có thể theo kịp với nhịp độ tăng trưởng của thời đại, yên cầu những doanh nghiệp phải có sự đổi khác về phương pháp kinh doanh thương mại, đổi khác về phương pháp bán hàng, phương pháp mua hàng ; đặc biệt quan trọng là phương pháp hay quy trình mua hàng là rất quan trọng .

doc

25 trang

| Chia sẻ : aloso

| Lượt xem: 4330

| Lượt tải: 6

download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiều về các thủ tục kiểm soát ứng dụng của chu trình chi phí bằng máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Mục lục Phần I : Tìm Hiểu Chung : Một số khái niệm chung về kiểm soát ứng dụng và quy trình ngân sách Kiểm soát ứng dụng Chu trình ngân sách Định nghĩa Tầm quan trọng Các thủ tục trong kiểm soát ứng dụng Kiểm soát nhập liệu Kiểm soát nguồn tài liệu Kiểm soát quy trình nhập liệu Kiểm soát giải quyết và xử lý Kiểm soát kết xuất Các thủ tục kiểm soát ứng dụng trong quy trình ngân sách : Sơ đồ những quy trình thủ tục kiểm soát ứng dụng trong quy trình ngân sách Đặt mua hàng : Sơ đồ mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nhiệm vụ lập đơn đặt hàng giải quyết và xử lý bằng máy tính Nhận hàng nhập kho : Sơ đồ giải quyết và xử lý nhiệm vụ nhận hàng giải quyết và xử lý bằng máy tính Nhận hoá đơn theo dõi nợ phải trả : Sơ đồ mạng lưới hệ thống ghi nhiệm vụ phải trả người bán Thanh toán cho người bán : Sơ đồ mạng lưới hệ thống ghi nhiệm vụ chi tiền giao dịch thanh toán nợ phải trả người bán Sơ đồ nghiên cứu và phân tích tổng hợp những thủ tục kiểm soát ứng dụng Phần II : Các thủ tục kiểm soát ứng dụng quy trình ngân sách bằng mạng lưới hệ thống máy tại công ty góp vốn đầu tư An Phương : Giới thiệu chung về công ty góp vốn đầu tư CP An Phương Sơ đồ tổ chức triển khai công ty góp vốn đầu tư CP An Phương Mô hình quy trình ngân sách tại công ty góp vốn đầu tư CP An Phương Giới thiệu về công ty góp vốn đầu tư góp vốn đầu tư CP An Phương Quản lý kiểm soát ứng dụng quy trình ngân sách bằng ứng dụng ứng dụng MISA tại công ty góp vốn đầu tư CP An Phương Giới thiệu chung về ứng dụng MISA Cách sử dụng ứng dụng MISA : Tính ưu việt của ứng dụng kế toán so với kế toán bằng tay thủ công Kiểm soát ứng dụng quy trình ngân sách bằng ứng dụng MISA Quản lý nhu yếu mua hàng Quản lý đơn hàng Quản lý nhập hàng và kiểm định chất lượng Quản lý hàng mua trả lại nhà phân phối Kiểm soát quy trình nhập liệu Giấy nhu yếu mua hàng Đơn đặt mua hàng Giấy nhận hàng và phiếu nhập kho Hoá đơn bán hàng của nhà sản xuất Phiếu chi Phụ lục Tài liệu tìm hiểu thêm Mở Đầu Trong những năm qua nền kinh tế tài chính nước ta đã và đang chuyển hoá can đảm và mạnh mẽ sang cơ chế thị trường, theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản trị của nhà nước. Trong cơ chế thị trường, để thực thi kế hoạch tăng trưởng của nền kinh tế tài chính, những doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn vất vả, vướng mắc còn sống sót của chính sách cũ. Từ chính sách quản trị tập trung chuyên sâu quan liêu bao cấp sang chính sách quản trị kinh doanh thương mại tương thích với kinh tế thị trường. Sau hơn 20 năm thay đổi nền kinh tế tài chính, nước ta đã có những thành tựu lớn tạo nên bước ngoặt lịch sử vẻ vang trong sự tăng trưởng kinh tế tài chính của quốc gia. Do vậy doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường thì phải nắm vững được thị hiếu của người tiêu dùng, giảm ngân sách, hạ giá tiền, nâng cao chất lượng mẫu sản phẩm để phân phối nhu yếu, thị hiếu đó. Tuy nhiên không phải ngẫu nhiên mà có được sự tăng trưởng như vậy, nó yên cầu phải có sự tư duy, lề lối và phong thái thao tác của nền kinh tế thị trường. Để hoàn toàn có thể theo kịp với nhịp độ tăng trưởng của thời đại, yên cầu những doanh nghiệp phải có sự biến hóa về phương pháp kinh doanh thương mại, đổi khác về phương pháp bán hàng, phương pháp mua hàng ; đặc biệt quan trọng là phương pháp hay quy trình mua hàng là rất quan trọng. Vướng mắc so với hầu hết những doanh nghiệp là họ chăm sóc đến việc mang lại doanh thu cho doanh nghiệp hơn là chăm sóc đến tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách mua hàng. Việc mua hàng chưa được nhìn nhận tương ứng với vị trí của nó. Trong đó khâu mua hàng lại là khâu tiên phong, cơ bản của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, là điều kiện kèm theo để hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp hoàn toàn có thể sống sót và tăng trưởng. Đề tài : những thủ tục kiểm soát ứng dụng của quy trình ngân sách bằng mạng lưới hệ thống máy tính Kết cấu đề tài gồm 3 phần chính : Phần I : Tìm hiểu chung Phần II : Các thủ tục kiểm soát ứng dụng quy trình ngân sách bằng mạng lưới hệ thống máy tại công ty góp vốn đầu tư An Phương Phần I : Tìm hiểu chung Một số khái niệm chung về Kiểm soát ứng dụng và quy trình ngân sách Kiểm soát ứng dụng : Kiểm soát : là một trong những tính năng của nhà quản trị nhằm mục đích bảo vệ cho 1 tổ chức triển khai đạt được tiềm năng đề ra. Kiểm soát chung : Các thủ tục kiểm soát phát hiện và ngăn ngừa rủi ro đáng tiếc và gian lận tren hàng loạt mạng lưới hệ thống thông tin kế toán Kiểm soát ứng dụng : Các thủ tục kiểm soát phát hiện và ngăn ngừa rủi ro đáng tiếc và gian lận cho một mạng lưới hệ thống ứng dụng nhất định Kiểm soát ứng dụng quy trình ngân sách : những thủ tục kiểm soát phát hiện và ngăn ngừa rủi ro đáng tiếc và gian lận trong quy trình ngân sách. Chu trình ngân sách : Định nghĩa : quy trình ngân sách là tập hợp những sự kiện, hoạt động giải trí tương quan đến quy trình mua hàng, dịch vụ và giao dịch thanh toán tiền cho nhà phân phối. Có bốn hoạt động giải trí chính trong quy trình ngân sách : lập đơn đặt hàng đến nhà phân phối ; nhận hàng hoá hoặc dịch vụ từ nhà phân phối ; xác nhận nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch ; thanh toán giao dịch cho người bán. Hầu hết những nhiệm vụ mua hàng ở doanh nghiệp là những trường hợp mua chịu hàng hoá hoặc dịch vụ Tầm quan trọng của quy trình ngân sách : Là hoạt động giải trí tiên phong nhằm mục đích tạo yếu tố nguồn vào một cách kịp thời không thiếu, đồng nhất, đúng quy cách, chủng loại, chất lượng tương thích với nhu yếu của người mua và kế hoạch bán ra của doanh nghiệp. Bán hàng là khâu quan trọng nhưng mua hàng là tiển đề tạo ra lượng hàng bắt đầu để tiến hành hàng loạt mạng lưới hệ thống kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, mua hàng là tiền đề để bán và tạo ra doanh thu. Mục đích kinh doanh thương mại của doanh nghiệp là tìm kiếm doanh thu tối đa do đó phải tính đến mua hàng với số lượng và giá thành hài hòa và hợp lý, tránh thực trạng hàng thừa hay thiếu đều không tốt cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp Mua hàng góp thêm phần nâng cao năng lực cạnh tranh đối đầu trên thị trường của doanh nghiệp : điều này bộc lộ ở ngân sách mua hàng của doanh nghiệp ( giá thành hàng hoá + ngân sách phát sinh như luân chuyển, đặt hàng ) sẽ làm cho giá thành nguồn vào cao, từ đó làm giá bán cao. Mua hàng là một trong những khâu quan trọng nhằm mục đích thôi thúc quy trình sản xuất, lưu thông hàng hoá, tạo ra doanh thu trong kinh doanh thương mại, nâng cao đới sống người lao động, tạo điều kiện kèm theo tiếp thu khoa học kỹ thuật quốc tế Các hoạt động giải trí trong quy trình ngân sách : đặt mua hàng, nhận hàng nhập kho, nhận hoá đơn theo dõi nợ phải trả, thanh toán giao dịch cho người bán Các thủ tục trong Kiểm soát ứng dụng : Kiểm soát nhập liệu : Kiểm soát nguồn tài liệu Kiểm tra việc đánh số chứng từ Tài liệu và chứng từ luân chuyển Phê duyệt chứng từ Đánh dấu chứng từ sau khi khi ghi sổ, nhập liệu hay giải quyết và xử lý Sử dụng những thiết bị kiểm tra chứng từ trước khi nhập liệu Kiểm soát quy trình nhập liệu Kiểm tra tuần tự Kiểm tra vùng tài liệu Kiểm tra dấu ( > 0 hoặc sai sót trong phần cứng, chương trình ứng dụng hoàn toàn có thể dẫn đến tổng thể những nhiệm vụ bị giải quyết và xử lý sai + sự lưu chuyển thông tin thuận tiện giữa kế toán quản trị và kế toán kinh tế tài chính, kế toán thuế Ưu Điểm – Giúp cho người làm kế toán xác lập luồng số liệu một cách trực quan hơn – Rèn luyện cho kế toán đức tính cẩn trọng, tỉ mỉ Có thể thao tác được ở mọi trường hợp ( kể cả khi mất điện ) – Trường hợp bị mất tài liệu cũng Tỷ Lệ nhỏ hơn là kế toán trên máy – Nâng cao hiệu suất cao : Phần mềm kế toán giúp cải tổ hiệu năng thao tác của doanh nghiệp mặc dầu doanh nghiệp đó là nhỏ hay lớn – Tiết kiệm ngân sách : Một quyền lợi cơ bản của một ứng dụng kế toán là nó sẽ giảm thiểu ngân sách của doanh nghiệp – Tiết kiệm thời hạn : Thời gian quản trị chính là một trong những tiêu chuẩn cho tăng trưởng của bất kể doanh nghiệp nào – Phát triển theo công ty : Hầu hết những ứng dụng kế toán có năng lực tăng trưởng theo vận tốc tăng trưởng của công ty – Tối ưu hóa tiến trình của bạn : Một ứng dụng kế toán sẽ giúp bạn tối ưu hóa tiến trình kinh doanh thương mại của bạn để hoàn toàn có thể quản trị một cách đơn thuần và thuận tiện hơn Dễ dàng để khởi đầu thao tác Cải thiện những quyết định hành động Ngày càng đơn thuần Tính đúng mực Tính hiệu suất cao Tính chuyên nghiệp Kiểm soát ứng dụng quy trình ngân sách bằng ứng dụng MiSa Quản lý nhu yếu mua hàng : Phiếu nhu yếu mua hàng hoàn toàn có thể nhập in trực tiếp trên máy hoặc nhập sau Quản lý nhu yếu mua hàng theo khu công trình, dự án Bất Động Sản Kiểm tra tồn dư mẫu sản phẩm cần mua Cho phép xét duyệt phiếu nhu yếu trực tiếp trên máy Lựa chọn nhà cung ứng cho những phiếu nhu yếu đã duyệt Quản lý đơn hàng : Lập đơn đặt hàng theo nhiều cách Lập đơn đặt hàng trực tiếp Lập từ hợp đồng Lập từ phiếu nhu yếu đã duyệt Lập theo tác dụng lựa chọn nhà cung ứng Gọi ra giá mua và chiết khấu theo làm giá hoặc bảng giá của nhà sản xuất Quản lý riêng đơn hàng mua trong nước và nhập khẩu Cho phép tính cuớc luân chuyển và, bảo hiểm và ngân sách khác Cho phép xem những đơn đặt hàng trước đây và hiện tại Đơn đặt hàng hoàn toàn có thể được duyệt trực tiếp trên màn hình hiển thị đơn hàng hoặc qua tính năng riêng Quản lý nhập hàng và kiểm định chất lượng Theo dõi hàng nhập kho trong 2 trường hợp : Nhập kho theo phiếu nhập kho Nhập kho theo hoá đơn ( hoá đơn kiêm phiếu nhập kho ) Khai báo kiểm định chất lượng ngay trên phiếu nhập kho Kiểm định hàng hoá theo nhiều kiểu khác nhau : kiểm định hàng loạt hay kiểm định tỷ suất Quản lý hàng mua trả lại nhà phân phối Theo dõi hàng trả lại nhà cung ứng trong nhiều trường hợp khác nhau Trả hàng do không đạt chất lượng Trả hàng trước khi nhận hoá đơn Trả hàng sau khi nhận hoá đơn Cho phép update trạng thái đơn hàng khi trả lại hàng cho nhà cung ứng Báo cáo : Báo cáo về thực trạng phiếu nhu yếu mua hàng Báo cáo thực trạng đơn hàng, so sánh đơn hàng và phiếu nhu yếu mua hàng Bảng kê những làm giá, đơn hàng Bảng kê phiếu nhập mua, tác dụng kiểm định Báo cáo nghiên cứu và phân tích hàng nhập mua Kết nối với những phân hệ khác : Kết nối với những phân hệ quản trị hàng tồn dư để update tình hình hàng hoá tồn dư : số lượng tồn dư, số lượng thực tồn, số lượng hàng sắp nhập kho Kết nối với phân hệ kế toán nợ công phải trả và kế toán vốn bằng tiền để thanh toán giao dịch tiền hàng cho nhà phân phối Kết nối với phân hệ kế toán tổng hợp để chuyển số liệu vào sổ cái Kiểm soát quy trình nhập liệu Giấy nhu yếu mua hàng : Đơn đặt mua hàng : Giấy nhận hàng, phiếu nhập kho : Hoá đơn bán hàng của nhà sản xuất Phiếu chi Phụ lục Giới Thiệu Phần mềm MiSa Tài Liệu – website tìm hiểu thêm : website khoa kế toán truy thuế kiểm toán Trường ĐH KT Thành Phố Hồ Chí Minh website công ty góp vốn đầu tư An Phương Blog công ty góp vốn đầu tư An Phương website Phần mềm kế toán MiSa Sách mạng lưới hệ thống thông tin kế toán học phần 2-3 Bài giảng mạng lưới hệ thống thông tin kế toán Thầy Nguyễn Phước Bảo Ấn Một số tài liệu tìm hiểu thêm khác
Các file đính kèm theo tài liệu này :

  • docTìm hiều về các thủ tục kiểm soát ứng dụng của chu trình chi phí bằng máy.doc
READ:  Tải ngay game ARK: Survival Evolved đang được miễn phí trên Steam.

Share this post

Post Comment