TOÁN THỰC TẾ VỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG – TOANS.NET

Các bài toán hệ thức lượng trong tam giác vuông là một dạng toán thường Open trong những đề kiểm tra học kì cũng như thi tuyển sinh vào 10. Bài viết giúp những em mạng lưới hệ thống lại kiến thức và kỹ năng cũng như biết cách xử lí những bài toán trong dạng toán này .

Xem đầy đủ chi tiết các dạng toán thực tế tại đây:

>> Bí kíp chinh phục toán trong thực tiễn vào 10

I. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. CÁC HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1) $b^{2}=a b^{prime} ; c^{2}=a c^{prime}$
2) $h^{2}=b^{prime} c^{prime}$
3) $h a=b c$
4) $frac{1}{h^{2}}=frac{1}{b^{2}}+frac{1}{c^{2}}$

2.TÍ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1) $sin alpha$=( cạnh đối/cạnh huyền )
2) $cos alpha$=( cạnh kề/cạnh huyền )
3) $tan alpha $=( cạnh đối/cạnh kề)
4) $cot alpha$=(cạnh kề/cạnh đối)
Cách ghi nhớ:

Để ý các chữ cái đầu: Sin=Đối/Huyền, Cos=Kề/Huyền, Tan= Đối/ Kề, Cot= Kề/ Đối nên cách ghi nhớ là:

“Sao Đi Học, CKhóc Hoài, Thôi Đừng Khóc, Có Kẹo Đây.”

Như vậy, trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng :

  • Cạnh huyền nhân với sin góc đối hay nhân với côsin góc kề
  • Cạnh góc vuông kia nhân vói tang góc đối hay nhân với côtang góc kề .

II.BÀI TẬP MINH HỌA

Bài 1: Một người thợ sử dụng thước ngắm có góc vuông đề đo chiều cao của một cây dừa, với các kích thước đo được như hình bên. Khoảng cách từ vị trí gốc cây đến vị trí chân của người thợ là 4,8m và từ vị trí chân đứng thẳng trên mặt đất đến mắt của người ngắm là l,6m. Hỏi với các kích thước trên thì người thợ đo được chiều cao của cây đó là bao nhiêu? (làm tròn đến mét).

Bài giải:

Hình vẽ minh họa bài toán :

Xét tứ giác ABDH có :
USD overset frown { A } = overset frown { B } = hat { H } = { { 90 } ^ { { } ^ circ } } text { ( h } ! ! grave { mathrm { i } } ! ! text { nh ve ) } USD
USD Rightarrow USD Tứ giác ABDH là hình chữ nhật ( tín hiệu nhận ra )
USD Rightarrow mathrm { BA } = mathrm { DH } = 1,6 mathrm { ~ m } ; mathrm { BD } = mathrm { AH } = 4,8 mathrm { ~ m } USD
Xét USD triangle A D C USD vuông tại USD D USD và DB là đường cao, ta có :
USD mathrm { DB } ^ { 2 } = mathrm { BA.BC } USD ( hệ thức lượng )
USD Rightarrow B C = frac { D B ^ { 2 } } { B A } = frac { 4,8 ^ { 2 } } { 1,6 } = 14,4 m USD
USD Rightarrow A C = A B + B C = 1,6 + 14,4 = 16 m USD
Vậy chiều cao của cây dừa là USD 16 mathrm { ~ m } USD .

Bài 2: Muốn tính khoảng cách từ điểm A đến điểm B nằm bên kia bò sông, ông Việt vạch từ A đường vuông góc với AB. Trên đường vuông góc này lấy một đoạn thằng $A C=30 m$, rồi vạch CD vuông góc với phương BC cắt AB tại $D$ (xem hình vẽ)

Đo được USD mathrm { AD } = 20 mathrm { ~ m } USD, từ đó ông Việt tính được khoảng cách từ USD mathrm { A } USD đến USD mathrm { B } USD. Em hãy tính độ dài AB và số đo góc Ngân Hàng Á Châu .

Bài giải:

  • Xét USD Delta B C D USD vuông tại C và CA là đường cao, ta có :

USD mathrm { AB } cdot mathrm { AD } = mathrm { AC } ^ { 2 } USD ( hệ thức lượng )
USD Rightarrow A B = frac { A C ^ { 2 } } { A D } = frac { 30 ^ { 2 } } { 20 } = 45 m USD

  • Xét USD Delta A B C USD vuông tai USD A $, ta có :
  • USD tan A C B = frac { A B } { A C } = frac { 45 } { 30 } = 1,5 USD ( TSLG của góc nhọn )

USD Rightarrow overset frown { ABC } approx { { 56 } ^ { { } ^ circ } } { { 18 } ^ { prime } } USD

  • Vậy tính độ dài USD mathrm { AB } = 45 mathrm { ~ m } USD và số đo góc USD mathrm { Ngân Hàng Á Châu } USD là USD 56 ^ { circ } 18 ^ { prime } USD

Bài 3. Môt cây cau có chiều cao $6 mathrm{~m}$. Để hái một buồn cau xuống, phải đặt thang tre sao cho đầu thang tre đạt độ cao đó, khi đó góc của thang tre vói măt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài $8 mathrm{~m}$ (làm tròn đến phút).

Bài giải:

Hình vẽ minh họa bài toán :

Xét USD Delta ABC USD vuông tại A, ta có :
USD sin B = frac { A C } { B C } = frac { 6 } { 8 } = frac { 3 } { 4 } USD
USD Rightarrow widehat { B } approx 48 ^ { 0 } 35 ^ { prime } USD
Vây góc giữa thang tre với mặt đất là USD 48 ^ { 0 } 35 ^ { prime } USD .

Bài 4: Một máy bay đang bay ở độ cao $12 mathrm{~km}$. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường đi của máy bay tạo một góc nghiêng so với mặt đất.

a ) Nếu cách trường bay USD 320 mathrm { ~ km } USD ( tính từ máy bay đến trường bay ) máy bay khởi đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu ( làm tròn đến phút ) ?
b ) Nếu phi công muốn tao góc nghiêng USD 5 ^ { 0 } USD thì cách trường bay ( tính tư máy bay đến trường bay ) bao nhiêu kilômét phải mở màn cho máy bay hạ cánh ( làm tròn đến chũ số thập phân thứ nhất ) ?

 

Bài giải:

a ) Hình vẽ minh họa bài toán : ( hình bên )
Xét USD Delta mathrm { ABC } USD vuông tại USD mathrm { A }, USD ta có :
USD sin B = frac { A C } { B C } = frac { 12 } { 320 } = frac { 3 } { 80 } USD
USD Rightarrow hat { B } approx { { 2 } ^ { 0 } } { { 9 } ^ { prime } } USD
Vậy góc nghiêng là USD 2 ^ { 0 } 9 ^ { prime } USD

b )

Hình vẽ minh họa bài toán: (hình bên)

Xét USD Delta mathrm { ABC } USD vuông tại A, ta có :
USD sin B = frac { A C } { B C } USD ( TSLG của góc nhọn )
USD Rightarrow B C = frac { A C } { sin B } = frac { 12 } { sin 5 ^ { 0 } } approx 137,7 k m USD
Vây phải khởi đầu cho máy bay hạ cánh khi cách trường bay USD 137,7 mathrm { ~ km } USD .

Bài 5: Hải đăng kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là ngọn hải đăng được trung tâm sách kỷ luc Viêt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và nhiều tuổi nhất. Hải đăng Kê Gà được xây dưng từ năm 1897 – 1899 và toàn bộ bằng đá. Tháp đèn có hình bát giác, cao $66 mathrm{~m}$ so với mực nước biển. Ngọn đèn đặt trong tháp có thể phát sáng xa $40 mathrm{~km}$. Môt người trên biển muốn quan sát ngọn hải đăng có độ cao $66 mathrm{~m}$, người đó đứng trên mũi thuyên và dùng giác kế đo được góc giữa thuyền và tia nắng chiều từ đỉnh ngọn hải đăng đến thuyền là $25^{circ}$. Tính khoảng cách của thuyền đến ngọn hải đăng (làm tròn đến m).

Bài giải:

Hình vẽ minh họa bài toán :

Xét $triangle A B C$ vuông tại $A$, ta có:

USD tan C = frac { A B } { A C } USD
USD Rightarrow A C = frac { A B } { tan C } = frac { 66 } { tan 25 ^ { circ } } approx 142 dot { m } USD
Vậy khoảng cách của thuyền đến ngọn hải đăng là USD 142 mathrm { ~ m } USD .

Bài 6: Trường bạn An có một chiếc thang dài 6 mét. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” là $65^{circ}$ (tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng).

Bài giải:

Hình vẽ minh họa bài toán :

Xét $triangle A B C$ vuông tại $A$, ta có:

USD cos B = frac { AB } { BC } Rightarrow AB = BC cdot cos B = 6 cdot cos { { 65 } ^ { { } ^ circ } } approx 2,5 ~ text { m } USD
Vậy cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng chừng USD 2,5 mathrm { ~ m } USD .

Bài 7: Thang xếp chữ A gồm 2 thang đơn tựa vào nhau. Để an toàn, mỗi thang đon tạo với mặt đất một góc khoảng 750. Nếu muốn tạo một thang xếp chữ $A$ cao $2 mathrm{~m}$ tính từ mặt đất thì mỗi thang đơn phải dài bao nhiêu?

BÀI GIẢI:

Hình vẽ minh họa bài toán :

Do tam giác ABC cân nên đường cao AH cũng là trung tuyến hay H là trung điểm BC

Xét USD Delta mathrm { ABH } USD vuông tại USD mathrm { H } USD, ta có :
USD sin B = frac { AH } { AB } Rightarrow AB = frac { AH } { sin B } = frac { 2 } { sin { { 75 } ^ { circ } } } approx 2,07 m USD
Vậy thang đơn cần có chiều dài USD 2,07 mathrm { ~ m } USD .

Bài 8: Từ một đài quan $350 mathrm{~m}$ so với mực nước biển, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền bị nạn dưới góc $20^{circ}$ so với phương ngang của mực nước biển. Muốn đến cứu con thuyền thì phải đi quãng đường dài bao nhiêu mét?

BÀI GIẢI:

Hình vẽ minh họa bài toán :

USD tan Ngân Hàng Á Châu = frac { AB } { AC } text { } USD
USD Rightarrow A C = frac { A B } { tan A C B } = frac { 350 } { tan 20 ^ { circ } } approx 961,6 mathrm { ~ m } USD

  • Vậy muốn cứu con thuyền thì phải đi quãng đường dài khoảng chừng USD 961,6 mathrm { ~ m } USD .

Xem nhiều nhất

READ:  Máy biến thế dùng để làm gì?

Share this post

Post Comment