Ứng dụng của tam thức bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức – Tài liệu, ebook

Bài 1 : Cho những số thực x, y, z thỏa mãn nhu cầu x + y + z = 6. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = xy + 2 yz + 3 xz Bài 2 : Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 2 x 2 − 2 xy + 9 y 2 x 2 + 2 xy + 5 y 2 ( y 6 = 0 ) Bài 3 : Cho x > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B = x + r x 2 + 8 x Bài 4 : Cho những số thực x, y, z 6 = 0 thỏa mãn nhu cầu ( x + y + z = xyz x 2 = yz. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 2 x 4 − 3 yz Bài 5 : Trong những nghiệm ( x, y ) của phương trình ( x 2 − y 2 + 2 ) 2 + 4 x 2 y 2 + 6 x 2 − y 2 = 0 hay tìm những nghiệm ( x ; y ) sao cho A = x 2 + y 2 đạt giá trị nhỏ nhất .

pdf

22 trang

| Chia sẻ : phuongdinh47

| Lượt xem: 5681

| Lượt tải : 7download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng của tam thức bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ỨNG DỤNG CỦA TAM THỨC BẬC HAI TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC Đỗ Trọng Đạt – Tăng Hải Tuân – Trần Trung Kiên I. Lời nói đầu Trong quy trình học trung học cơ sở và trung học phổ thông chắc rằng những bạn đã không ít gặp những ứng dụng của tam thức bậc 2, như tìm nghiệm của phương trình, tìm miền giá trị …. Đơn giản và trong sáng, sử dụng tam thức bậc 2 để chứng tỏ bất đẳng thức từ lâu đã là 1 giải pháp hay và hiệu suất cao. Qua bài viết này, chúng tôi xin ra mắt giải pháp đó và sắc màu của nó qua mỗi bài toán. Nhóm tác giả 1. Tăng Hải Tuân – vatliphothong.vn 2. Đỗ Trọng Đạt – 10 Toán 1 trung học phổ thông Chuyên Tỉnh Thái Bình 3. Trần Trung Kiên – Thành phố Hồ Chí Minh II. Tóm tắt kim chỉ nan Xét tam thức bậc 2 f ( x ) = ax2 + bx + c với a 6 = 0. f ( x ) hoàn toàn có thể viết lại dưới dạng tương tự là : f ( x ) = a. ( x + b 2 a ) 2 + 4 ac − b2 4 a Từ đẳng thức đơn thuần này và đồ thị hàm số của tam thức bậc 2 ta hoàn toàn có thể rút ra 1 số quan hệ về dấu của f ( x ) với a và ∆, từ đó đi đến 1 số đặc thù của tam thức bậc 2 để vận dụng chứng tỏ bất đẳng thức : Cho tam thức bậc hai f ( x ) = ax2 + bx + c với a khác 0. Khi đó ta có Tiêu chuẩn 1. f ( x ) ≥ 0 ⇔ { a > 0 ∆ ≤ 0. Tiêu chuẩn 2. f ( x ) ≤ 0 ⇔ { a 0 với mọi x > α ⇔        a > 0 [ f ( x ) = 0 vô nghiệm f ( x ) = 0 có nghiệm x1 ≤ x2 ≤ α ⇔               { a > 0 ∆ 0 ∆ ≥ 0 af ( α ) ≥ 0 − b 2 a ≤ α Tiêu chuẩn 4. f ( x ) > 0 với mọi x 0 [ f ( x ) = 0 vô nghiệm f ( x ) = 0 có nghiệm α ≤ x1 ≤ x2 ⇔               { a > 0 ∆ 0 ∆ ≥ 0 af ( α ) ≥ 0 − b 2 a ≥ α Tiêu chuẩn 5. f ( x ) α ⇔        a 0 với mọi x ∈ ( α, β ) ⇔                           a > 0     f ( x ) = 0 vô nghiệm f ( x ) = 0 có nghiệm α ≤ β ≤ x1 ≤ x2 f ( x ) = 0 có nghiệm x1 ≤ x2 ≤ α ≤ β { a 0                      ∆ 0 f ( x ) = 0 có nghiệm x1 ≤ α 0 af ( α ) ≤ 0 af ( β ) ≤ 0 Và 1 số quan tâm cơ bản sau : ? Phương trình f ( x ) có nghiệm ⇔ ∆ ≥ 0 ? a. f ( x ) ≥ 0 ∀ x ⇔ ∆ = b2 − 4 ac ≤ 0. Và khi đó f ( x ) = 0 ⇔ ∆ = 0 ? Nếu sống sót 1 số α sao cho a. f ( α ) ≤ 0 thì phương trình f ( x ) = 0 luôn có nghiệm. Trong trường hợp tìm được α thỏa a. f ( α ) 0 ? Nếu sống sót 1 số α, β sao cho f ( α ). f ( β ) ≤ 0 thì phương trình f ( x ) = 0 luôn có nghiệm. Trong trường hợp tìm được α, β thỏa f ( α ). f ( β ) 0 3 III. Sử dụng tam thức bậc 2 để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Ví dụ 1. ( Đề thi HSG TP. Hồ Chí Minh 2006 – 2007 ) Tìm ba số thực x, y, z thỏa mãn nhu cầu hệ { x + y + z = 1 ( 1 ) x2 + 2 y2 + 3 z2 = 4 ( 2 ) sao cho x đạt giá trị lớn nhất. Lời giải : Ta có ( 1 ) ⇔ z = 1 − x − y. Thay vào ( 2 ) ta được x2 + 2 y2 + 3 ( 1 − x − y ) 2 = 4 ⇔ x2 + 2 y2 + 3 ( 1 + x2 + y2 − 2 x + 2 xy − 2 y ) = 4 ⇔ 5 y2 + 6 ( x − 1 ) y + 4×2 − 6 x − 1 = 0 ( 3 ) Ta phải có ∆ ′ ≥ 0 ⇔ 9 ( x2 − 2 x + 1 ) − 20×2 + 30 x + 5 ≥ 0 ⇔ − 11×2 + 12 x + 14 ≥ 0 ⇔ 6 − √ 190 11 ≤ x ≤ 6 + √ 190 11 Vì x lớn nhất nên x ≤ 6 + √ 190 11 Khi x = 6 + √ 190 11 thì y = 15 − 3 √ 190 55 ; z = 10 − 2 √ 190 55 Ví dụ 2. Cho những số thực x, y thoả x2 + y2 + xy − 6 ( x + y ) + 11 = 0. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức : P. = 2 x + y Lời giải : Với điểm đẳng thức lẻ và giả thiết rắc rối, chắc rằng bài toán khó hoàn toàn có thể sử dụng những bất đẳng thức cổ xưa để giải, nhưng với công cụ tam thức bậc 2 thì ta hoàn toàn có thể tạo ra một lời giải trong sáng hơn rất nhiều : Rút y = P. − 2 x, thế vào giả thiết ta có : x2 + ( P − 2 x ) 2 + ( P − 2 x ) x − 6 ( P − x ) + 5 = 0 ⇔ 3×2 − ( 3P − 6 ) x + P. 2 − 6P + 5 = 0 Coi đây là phương trình bậc 2 ẩn x, điều kiện kèm theo cần và đủ đề phương trình có nghiệm là : ∆ = ( 3P − 6 ) 2 − 12 ( P. 2 − 6P + 5 ) ≥ 0 ⇔ − 3. ( P. 2 − 12P + 8 ) ≥ 0 ⇔ 6 − 2 √ 7 ≤ P. ≤ 6 + 2 √ 7 Vậy MinP = 6 − 2 √ 7, MaxP = 6 + 2 √ 7. Ví dụ 3. Cho những số thực không âm x, y, z thỏa mãn nhu cầu : x + y + z = 1. Tìm giá trị lớn nhất của : P = 9 xy + 10 yz + 11 zx 4 Lời giải : Để ý rằng, với giả thiết x + y + z = 1 thì P = 9 xy + 10 yz + 11 zx = 9 xy + z ( 10 y + 11 x ) = 9 xy + ( 1 − x − y ) ( 10 y + 11 x ) Khai triển và rút gọn, ta thu được P = − 11×2 − 10 y2 + 11 x + 10 y − 12 xy Tương đương với 11×2 + ( 12 y − 11 ) x + 10 y2 − 10 y + P = 0 ( * ) Coi đây là tam thức bậc hai ẩn x, do điều kiện kèm theo sống sót của x nên suy ra ( * ) phải có nghiệm, tức ∆ = ( 12 y − 11 ) 2 − 44 ( 10 y2 − 10 y + P. ) ≥ 0 Hay − 296 y2 + 176 y + 121 − 44P ≥ 0 Tương đương với P ≤ − 74 11 ( y2 − 22 37 y − 121 296 ) Dùng phép tách thành bình phương, thuận tiện nhận thấy y2 − 22 37 y − 121 296 ≥ − 5445 10952 Từ đó, suy ra P ≤ ( − 74 11 ). ( − 5445 10952 ) = 495 148 Vậy Tóm lại Max P = 495 148, đạt được khi y = 11 37, x = 25 74, z = 27 74 Một lời giải nhẹ nhàng, sáng tạo độc đáo bắt nguồn từ việc đưa biểu thức từ 3 biến về 2 biến rồi 1 biến ( Sau khi xét ∆ ) Hoàn toàn tựa như, ta hoàn toàn có thể dùng ý tưởng sáng tạo này để chứng tỏ những bài toán có dạng : Cho những số thực không âm x, y, z thỏa mãn nhu cầu : x + y + z = k. Tìm giá trị lớn nhất của : P. = mxy + nyz + qzx Ví dụ 4. ( Vasile-Cirtoaje ) Chứng minh ∀ a, b, c ∈ R ta luôn có bất đẳng thức : ( a2 + b2 + c2 ) 2 ≥ 3 ( a3b + b3c + c3a ) Lời giải : Đặt b = a + x, c = a + y khi đó bất đẳng thức đã cho tương tự với : ( x2 − xy + y2 ) a2 − ( x3 − 5×2 y + 4 xy2 + y3 ) a + x4 − 3×3 y + 2×2 y2 + y4 ≥ 0 Dễ thấy đây là một tam thức bậc hai của a với thông số cao nhất dương. Và ta xét biệt thức : ∆ a = ( x 3 − 5×2 y + 4 xy2 + y3 ) 2 − 4 ( x2 − xy + y2 ) ( x4 − 3×3 y + 2×2 y2 + y4 ) = − 3 ( x3 − x2y − 2 xy2 + y3 ) 2 ≤ 0 5 Vậy nên hiển nhiên f ( a ) ≥ 0. Bài toán được chứng tỏ. Đẳng thức xảy ra khi a = b = c hoặc ( a ; b ; c ) tỷ suất với bộ ( sin2 4 pi 7 ; sin2 2 pi 7 ; sin2 pi 7 ) và những hoán vị tương ứng. Ví dụ 5. ( Tuyển sinh ĐH khối B 2008 – 2009 ) Cho hai số thực x, y biến hóa thỏa mãn nhu cầu x + y = 1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 2 ( x2 + 6 xy ) 1 + 2 xy + 2 y2 Lời giải : • Nếu y = 0 thì x2 = 1 nên P = 2×2 = 2. Xét y 6 = 0, đặt t = x y ta có P = 2 ( x2 + 6 xy ) 1 + 2 xy + 2 y2 = 2 ( x2 + 6 xy ) x2 + 2 xy + 3 y2 = 2 ( t2 + 6 t ) t2 + 2 t + 3 Sử dụng chiêu thức miền giá trị ta có − 6 ≤ P ≤ 3 • Giá trị lớn nhất của P. là 3 đạt được khi x = 3 √ 10 ; y = 1 √ 10 hoặc x = − 3 √ 10 ; y = − 1 √ 10 • Giá trị nhỏ nhất của P. là − 6 đạt được khi x = 3 √ 13 ; y = − 2 √ 13 hoặc x = − 3 √ 13 ; y = 2 √ 13 Ví dụ 6. Cho 2 số thực x, y thỏa x2 + xy + y2 ≤ 3, chứng tỏ − 4 √ 3 − 3 ≤ x2 − xy − 3 y2 ≤ 4 √ 3 − 3 Lời giải : Đặt U = x2 + xy + y2 ; V = x2 − xy − 3 y2 y = 0 ⇒ U ≤ 3 ⇒ V = x2 ⇒ − 4 √ 3 − 3 ≤ 0 ≤ V ≤ 3 c ⇒ ac + bc > c2. Thiết lập những bất đẳng thức tương tự như rồi cộng lại ta thuận tiện có : a2 + b2 + c2 0 Chứng minh rằng : ( p2 − a2 − b2 ) ( q2 − c2 − d2 ) ≤ ( pq − ac − bd ) 2 Lời giải : Do p2 + q2 − a2 − b2 − c2 − d2 > 0 nên chắc như đinh phải có 1 tr0ng 2 biểu thức p2 − a2 − b2 hoặc q2 − c2 − d2 > 0 Không mất tính tổng quát giả sử đó là q2 − c2 − d2 > 0. Xét tam thức bậc 2 : f ( x ) = ( p2 − a2 − b2 ) x2 − 2 ( pq − ac − bd ) x + ( q2 − c2 − d2 ) 9 Ta có f ( q p ) = − ( aq p − c ) 2 − ( bq p − d ) 2 ≤ 0 Nên ∆ ′ = ( pq − ac − bd ) 2 − ( q2 − c2 − d2 ) ( p2 − a2 − b2 ) ≥ 0 Bất đẳng thức được chứng tỏ ! Ví dụ 15. Cho a, b, c là những số thực không âm thỏa mãn nhu cầu a2 + b2 + c2 = 2. Chứng minh rằng : ab + bc + ca ≤ 1 + 2 abc Lời giải : Đặt S = a + b, P = ab. Khi đó giả thiết được viết lại dưới dạng S2 + c2 = 2 + 2P, suy ra 2P = S2 + c2 − 2. Bất đẳng thức cần chứng tỏ tương tự 2P c + 1 − P − Sc ≥ 0, hay ( S2 + c2 − 2 ) c + 1 − S2 + c2 − 2 2 − Sc ≥ 0, có nghĩa là ta đi chứng tỏ f ( S ) = ( 2 c − 1 ). S2 − 2 c. S + 2 c3 − c2 − 4 c + 4 ≥ 0. Thật vậy, không mất tính tổng quát, giả sử c là số lớn nhất trong ba số a, b, c. Khi đó dễ thấy 2 ≤ 3 c2, suy ra c ≥ √ 2 3. Từ đó ta có c2 + c − 1 ≥ 2 3 + √ 2 3 − 1 > 0. Mặt khác,      2 c − 1 > 2 √ 2 3 − 1 > 0 ∆ S ′ = c2 − ( 2 c3 − 4 c − c2 + 4 ) ( 2 c − 1 ) = − 4 ( c − 1 ) 2 ( c2 + c − 1 ) ≤ 0. Nên, theo định lí dấu của tam thức bậc hai, ta có f ( S ) ≥ 0. Bài toán được chứng tỏ xong. Với giả thiết c là số lớn nhất, đẳng thức xảy ra khi a = 0, b = c = 1 hoặc b = 0, a = c = 1. Ví dụ 16. Cho a, b, c là ba số thực dương. Chứng minh rằng với mọi số thực k ≥ 1, bất đẳng sau luôn được thỏa mãn nhu cầu. k ( a2 + b2 + c2 ) + abc + 3 k + 2 ≥ ( 2 k + 1 ) ( a + b + c ). Lời giải : Giả sử ( a − 1 ) ( b − 1 ) ≥ 0 thì khi đó ta có ab + 1 ≥ a + b. Do đó k ( a2 + b2 + c2 ) + abc + 3 k + 2 ≥ k ( a2 + b2 + c2 ) + ( a + b − 1 ) c + 3 k + 2 Bây giờ đặt 2 t = a + b, sử dụng bất đẳng thức Cauchy − Schwarz dễ thấy a2 + b2 ≥ 2 t2, do đó bài toán sẽ được chứng tỏ nếu ta chỉ ra được k ( 2 t2 + c2 ) + ( 2 t − 1 ) c + 3 k + 2 − ( 2 k + 1 ) ( 2 t + c ) ≥ 0 hay tương tự f ( t ) = 2 k. t2 + 2 ( c − 2 k − 1 ). t + c2k − 2 ck − 2 c + 2 + 3 k ≥ 0 10 Ta có ∆ ′ t = ( c − 2 k − 1 ) 2 − 2 k ( c2k − 2 ck − 2 c + 2 + 3 k ) = − ( c − 1 ) 2 ( 2 k2 − 1 ) Như vậy f ( t ) ≥ 0, ∀ t ⇔ { 2 k > 0 ∆ ′ t = − ( c − 1 ) 2 ( 2 k2 − 1 ) ≤ 0 ⇔ k ≥ 1 √ 2 Từ đó ta suy ra rằng với mọi số thực k ≥ 1 √ 2 thì bất đẳng thức đề bài luôn đúng, tức là với mọi số thực k ≥ 1 thì bất đẳng thức cũng đúng. Bài toán được chứng tỏ xong. Đẳng thức xảy ra khi a = b = c = 1. Ví dụ 17. Cho k ∈ ( − 1 ; 2 ) và a, b, c là những số đôi một phân biệt. Chứng minh rằng ( a2 + b2 + c2 + k ( ab + bc + ca ) ) ( 1 ( a − b ) 2 + 1 ( b − c ) 2 + 1 ( c − a ) 2 ) ≥ 9 ( 2 − k ) 4 Lời giải : Ta có 1 ( a − b ) 2 + 1 ( b − c ) 2 + 1 ( c − a ) 2 ≥ 1 ( a − b ) 2 + 8 ( b − c + c − a ) 2 = 9 ( a − b ) 2 Do đó ta chỉ cần chứng tỏ a2 + b2 + c2 + k ( ab + bc + ca ) ≥ 2 − k 4 ( a − b ) 2 hay ( k + 2 ) ( a + b ) 2 + 4 kc ( a + b ) + 4 c2 ≥ 0 Bất đẳng thức này hiển nhiên đúng vì ∆ ′ a + b = 4 k 2 c2 − 4 c2 ( k + 2 ) = 4 ( k − 2 ) ( k + 1 ) c2 ≤ 0 Ví dụ 18. Cho a, b, c là ba cạnh của một tam giác với bộ số thực x, y, z thỏa : ax + by + cz = 0. Chứng minh rằng xy + yz + xz ≤ 0 Lời giải : Từ giả thiết ta có z = − ax + by c. Từ đó hoàn toàn có thể viết lại điều phải chứng tỏ thành : xy − ax + by c ( x + y ) ≤ 0 ⇔ f ( x ) = ax2 − y ( a + b − c ) x + by2 ≥ 0 Muốn chứng tỏ tam thức bậc 2 f ( x ) ≥ 0 thì ta chỉ cần chứng tỏ ∆ ≤ 0 Hay là y2. [ ( a + b − c ) 2 − 4 ab ] ≤ 0 ⇔ ( a − b ) 2 + c2 ≤ 2 ( a + b ) c Và do a, b, c là độ dài 3 cạnh tam giác nên ( a − b ) 2 + c2 ≤ 2 c2 ≤ 2 ( a + b ) c Vậy ta có điều phải chứng tỏ. Đẳng thức xảy ra ví dụ điển hình tại x = y = z = 0 11 Ví dụ 19. Cho những số thực a, b, c, d, m thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo a + d = b + c và 2 m ≥ | ad − bc |. Chứng minh rằng ∀ x ∈ R ta có : ( x − a ) ( x − b ) ( x − c ) ( x − d ) + mét vuông ≥ 0 Lời giải : Ta có : ( x − a ) ( x − b ) ( x − c ) ( x − d ) + mét vuông = [ x2 − ( a + d ) x + ad ] [ x2 − ( b + c ) x + bc ] + mét vuông = ( X + ad ) ( X + bc ) + mét vuông = X2 + ( ad + bc ) X + mét vuông + abcd = f ( X ) Trong đó X = x2 − ( a + d ) x = x2 − ( b + c ) x. Xem f ( X ) là 1 tam thức bậc 2 ẩn X và ta có : ∆ = ( ad + bc ) 2 − 4 ( abcd + mét vuông ) = ( ad − bc ) 2 − 4 mét vuông ≤ 0 Từ giả thiết Vậy nên f ( X ) ≥ 0 ∀ X ∈ R hay ( x − a ) ( x − b ) ( x − c ) ( x − d ) + mét vuông ≥ 0 Kết thúc chứng tỏ Ví dụ 20. Chứng minh rằng với a, b, c là 3 cạnh của tam giác ta luôn có bất đẳng thức sau ∀ x, y, z ∈ R : a ( x − y ) ( x − z ) + b ( y − x ) ( y − z ) + c ( z − x ) ( z − y ) ≥ 0 Lời giải : Do a, b, c là 3 cạnh tam giác nên a + b > c ⇒ ac + bc > c2. Thiết lập những bất đẳng thức tựa như rồi cộng lại ta thuận tiện có : a2 + b2 + c2 0 b = a + c 1 − ac = tg ( α + β ) ⇒ 0 2 xycosC + 2 yzcosA + 2 xzcosB Từ đó : P. 6 3 2 + 3 ( 1 22 + 1 22 + 1 32 ) = 10 3 Vậy maxP = 10 3 đạt được ví dụ điển hình a = √ 2 2, b = √ 2, c = 1 2 √ 2 Ví dụ 23. Cho những số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng : a2 ( a + b ) 2 + b2 ( b + c ) 2 + c2 ( c + a ) 2 + abc abc + a2b + b2c + c2a ≥ 1 Lời giải : Đặt b a = x, c b = y, a c = z thì ta có xyz = 1 và cần chứng tỏ : 1 ( 1 + x ) 2 + 1 ( 1 + y ) 2 + 1 ( 1 + z ) 2 + 1 1 + x + y + z ≥ 1 Quy đồng và chuyển bất đẳng thức về ngôn từ p, q, r Đặt p = x + y + z ; q = xy + xz + yz ; r = xyz q2 − 2 pq + p3 − 5 q − 3 ≥ 0 Tam thức bậc 2 theo q này có ∆ ′ = p2 + 3 + 5 p − p3 = − ( p − 3 ) ( p + 1 ) 2 ≤ 0 Vậy ta có điều phải chứng tỏ. Đẳng thức xảy ra tại x = y = z = 1 hay a = b = c Ví dụ 24. Cho a, b, c là những số thực. Chứng minh rằng a2 + b2 + c2 2 ≥ min { ( a − b ) 2, ( b − c ) 2, ( c − a ) 2 } Lời giải : Không mất tính tổng quát ta giả sử a ≥ b ≥ c. Đặt a = c + x, b = c + y, khi đó x ≥ y ≥ 0 Bất đẳng thức cần chứng tỏ được viết lại thành 3 c2 + 2 c ( x + y ) + x2 + y2 2 ≥ min { ( x − y ) 2, x2, y2 } • Trường hợp : x ≥ 2 y Ta có min { ( x − y ) 2, x2, y2 } = y2 14 Do đó ta chỉ cần chứng tỏ 3 c2 + 2 c ( x + y ) + x2 + y2 2 ≥ y2 hay 3 c2 + 2 c ( x + y ) + x2 − y2 ≥ 0 Khi đó ∆ ′ c = ( x + y ) ( 2 y − x ) ≤ 0 • Trường hợp : 2 y ≥ x ≥ y Ta có min { ( x − y ) 2, x2, y2 } = ( x − y ) 2 Do đó ta chỉ cần chứng tỏ 3 c2 + 2 c ( x + y ) + x2 + y2 2 ≥ ( x − y ) 2 hay 3 c2 + 2 c ( x + y ) + 4 xy − x2 − y2 ≥ 0 Khi đó ∆ ′ c = ( x − 2 y ) ( 2 x − y ) ≤ 0 Vậy bài toán được chứng tỏ. Ví dụ 25. Cho những số dương a, b, c thỏa mãn nhu cầu a + b + c = 3. Chứng minh rằng : ( ab2 + bc2 + ca2 ) ( ab + bc + ca ) ≤ 9 Lời giải : Không mất tính tổng quát, giả sử b là số nằm giữa hai số a và c. Khi đó ta có c ( b − a ) ( b − c ) ≤ 0 ⇔ a2b + b2c + c2a ≤ b ( a2 + ac + c2 ). Đặt x = ac. Ta có a + c = 3 − b và ta sẽ chứng tỏ b ( a2 + ac + c2 ) ( ab + bc + ca ) − 9 ≤ 0, hay là ta cần chứng tỏ f ( y ) = b [ ( a + c ) 2 − ac ]. [ b ( a + c ) + ca ] − 9 = b [ ( 3 − b ) 2 − x ]. [ b ( 3 − b ) + x ] − 9 = − b. x2 + ( 2 b3 − 9 b2 + 9 b ). x − b5 + 9 b4 − 27 b3 + 27 b2 − 9 ≤ 0. Vì thông số của x2 là − b 0 Lời giải : Bất đẳng thức đẵ cho ⇔ f ( x ) > 0 ∀ y Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz ta có ( sin y + cos y ) 2 ≤ ( 1 + sin2 y ) ( cos2 y + 1 ) Vì sinx = 1, cosx = 1 vô nghiệm nên dấu bằng không xảy ra Vậy f ( x ) = x2 ( 1 + sin2 y ) + 2 x ( sin y + cos y ) + 1 + cos2 y > 0 ∀ x, y V. Sử dụng tam thức bậc 2 để chứng tỏ những bất đẳng thức tổng quát Ví dụ 30. ( Đề thi HSG TP. Hồ Chí Minh 2005 – 2006 ) Cho dãy số thực a1 ; a2 ; … an ∈ [ 0 ; 1 ]. Chứng minh rằng ( 1 + a1 + a2 + a3 + … + an ) 2 ≥ 4 ( a21 + a22 + … + a2n ). Lời giải : Xét tam thức f ( X ) = X2 − ( 1 + a1 + a2 + a3 + … + an ) X + a21 + a22 + … + a2n 17 Ta có : f ( 0 ) = a21 + a 2 2 + … + a 2 n ≥ 0 f ( 1 ) = − ( a1 + a2 + … + an ) + a21 + a22 + … + a2n = − [ a1 ( 1 − a1 ) + a2 ( 1 − a2 ) + … + an ( 1 − an ) ] ≤ 0 Suy ra f ( X ) có nghiệm thuộc [ 0 ; 1 ] nên ∆ = ( 1 + a1 + a2 + … + an ) 2 − 4 ( a21 + a22 + … + a2n ) ≥ 0 Ví dụ 31. ( Bất đẳng thức Bunyakovsky ) ( n ∑ i = 1 aibi ) 2 ≤ n ∑ i = 1 a2i. n ∑ i = 1 b2i Lời giải : Xét tam thức : f ( x ) = ( a1x − b1 ) 2 + ( a2x − b2 ) 2 + … + ( anx − bn ) 2 Khi triển ta có : f ( x ) = ( a21 + a 2 2 + … + a 2 n ) x 2 − 2 ( a1b1 + a2b2 + … anbn ) x + ( b21 + b22 + … + b2n ) Vì f ( x ) ≥ 0 ∀ x ∈ R nên ∆ f ≤ 0 ⇔ ( a1b1 + a2b2 + … anbn ) 2 ≤ ( a21 + a 2 2 + … + a 2 n ) ( b21 + b 2 2 + … + b 2 n ) ⇔ ( n ∑ i = 1 aibi ) 2 ≤ n ∑ i = 1 a2i. n ∑ i = 1 b2i Vậy ta có điều phải chứng tỏ. Dấu ” = ” xảy ra ⇔ a1 b1 = a2 b2 = … = an bn ⇔ ai = kbi. Ví dụ 32. ( Bất đẳng thức Aczela ) Cho a21 − a22 − … − a2n > 0. Chứng minh rằng : ( a21 − a22 − … − a2n ) ( b21 − b22 − … − b2n ) 6 ( a1b1 − a2b2 − … − anbn ) 2 Lời giải : Hiển nhiên khi b21 − b22 − … − b2n ≤ 0 thì bất đẳng thức đúng. Ta chỉ xét b21 − b22 − … − b2n > 0 Ta có : ( a21 − a22 − … − a2n ) ( b21 − b22 − … − b2n ) − ( a1b1 − a2b2 − … − anbn ) 2 = − a21 ( b22 + b23 + … + b2n ) + 2 a1b1 ( a2b2 + a3b3 + … + anbn ) − ( a22 + a23 + … + a2n ) ( b21 − b22 − b23 − … − b2n ) − ( a2b2 + a3b3 + … + anbn ) 2 Xem biểu thức trên như một tam thức bậc 2 ẩn a1 với thông số a không dương. Ta chỉ cần chứng tỏ ∆ ′ cũng không dương là hoàn tất. Thật vậy : ∆ ′ = b21 ( a2b2 + a3b3 + … + anbn ) 2 − ( b22 + b23 + … + b2n ) ( a22 + a23 + … + a2n ) ( b21 − b22 − … − b2n ) − ( b22 + b23 + … + b2n ) ( a2b2 + a3b3 + … + anbn ) 2 = ( a2b2 + a3b3 + … + anbn ) 2 ( b21 − b22 − … − b2n ) − ( b22 + b23 + … + b2n ) ( a22 + a23 + … + a2n ) ( b21 − b22 − … − b2n ) = ( b21 − b22 − … − b2n ) [ ( a2b2 + a3b3 + … + anbn ) 2 − ( b22 + b23 + … + b2n ) ( a22 + a23 + … + a2n ) ] Ta đã có b21 − b22 − … − b2n > 0 18 Và theo Cauchy-Schwarz ta cũng có ( a2b2 + a3b3 + … + anbn ) 2 − ( b22 + b23 + … + b2n ) ( a22 + a23 + … + a2n ) ≤ 0 Nên ∆ ′ ≤ 0. Chứng minh kết thúc. Ví dụ 33. ( Olympic 30/4 ) Biết rằng bất đẳng thức x21 + x 2 2 + x 2 3 + … + x 2 n ≥ ( x1 + x2 + … + xn − 1 ) xn thỏa mãn nhu cầu với mọi số thực x1, x2, … xn ( n ≥ 1 ) thì n bằng bao nhiêu ? Lời giải : Giả sử bất đẳng thức x21 + x 2 2 + x 2 3 + … + x 2 n ≥ ( x1 + x2 + … + xn − 1 ) xn ( 1 ) thỏa mãn nhu cầu với mọi số thực x1, x2, … xn ( n ≥ 1 ) Khi đó nó cũng xảy ra với { x1 = x2 = … = xn − 1 = 1 xn = 2 ⇒ ( n − 1 ) + 4 ≥ 2 ( n − 1 ) ⇒ 1 ≤ n ≤ 5 Đảo lại, giả sử 1 ≤ n ≤ 5 ta sẽ chứng tỏ rằng ( 1 ) được thỏa mãn nhu cầu với mọi bộ số thực x1, x2, … xn Quả vậy, xét tam thức : f ( xn ) = x 2 n − ( x1 + x2 + … + xn − 1 ) x2 + x21 + x22 + … + x2n − 1 Đây là tam thức bậc hai so với xn và ta có : ∆ = ( x1 + x2 + … + xn − 1 ) 2 − 4 ( x21 + x22 + … + x2n − 1 ) Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz ta có : 4 ( x21 + x 2 2 + … + x 2 n − 1 ) ≥ ( n − 1 ) ( x21 + x22 + … + x2n − 1 ) ≥ ( x21 + x22 + … + x2n − 1 ) Do đó ∆ ≤ 0 ⇒ f ( xn ) ≥ 0, ∀ xn ∈ R Vậy hiệu quả cần tìm là n ∈ { 1, 2, 3, 4, 5 } Ví dụ 34. Cho a > 0, chứng tỏ rằng : √ a + √ a + … + √ a 1 ) Lời giải : Đặt x1 = √ a, x2 = √ a + √ a, …, xn = √ a + √ a + … + √ a ( 1 ) 19 Do a > 0 nên ta có xn > xn − 1. Từ ( 1 ) suy ra : x2n = a + xn − 1 ⇒ x2n 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B = x + √ x2 + 8 x Bài 4 : Cho những số thực x, y, z 6 = 0 thỏa mãn nhu cầu { x + y + z = xyz x2 = yz. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 2×4 − 3 yz Bài 5 : Trong những nghiệm ( x, y ) của phương trình ( x2 − y2 + 2 ) 2 + 4×2 y2 + 6×2 − y2 = 0 hay tìm những nghiệm ( x ; y ) sao cho A = x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất. Bài 6 : Cho x, y, z là những số thực dương thỏa mãn nhu cầu { x + y + z = 4 xyz = 2 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = xy + xz + yz Bài 7 : Cho a, b, c là độ dài một tam giác và là hằng số x, y, z là những số thực dương thỏa mãn nhu cầu x + y + z = 1. Tìm giá trị lớn nhất của P. = ayz + bzx + cxy Bài 8 : Chứng minh bất đẳng thức với mọi a, b, c ∈ R : 2 a2 + 5 b2 + 3 c2 − 6 ab + 5 bc − 2 ca ≥ 0 Bài 9 : Chứng minh ta luôn có bất đẳng thức với a, b, c là những số thực bất kỳ : a2 + 2 b2 + 5 c2 ≥ 2 ( ab + bc + ca ) Bài 10 : Cho những số thực a, b ∈ [ 1 ; 2 ]. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức : P. = a2 a2 + ab + b2 Bài 11 : Cho A, B, C là 3 góc của tam giác ABC. Chứng minh rằng : cosA + cosB + cosC ≤ 1 2 + cos2 B − C 2 Bài 12 : Cho a, b, c ≥ 0 và a + b + c ≤ pi. Chứng minh rằng : 1 + 2 cos ( a + b ) cos ( b + c ) cos ( c + a ) ≥ cos2 ( a + b ) + cos2 ( b + c ) + cos2 ( c + a ) Bài 13 : Cho a, b 6 = 0 thỏa mãn nhu cầu ab = 1. Chứng minh bất đẳng thức : a b + b a − ∣ ∣ ∣ ∣ a1 + b + b1 + a ∣ ∣ ∣ ∣ ≥ 1 21 Tài liệu [ 1 ] www.diendantoanhoc.net [ 2 ] toanphothong.vn [ 3 ] Phương pháp giải toán bất đẳng thức và cực trị – Nguyễn Văn Dũng, Võ Quốc Bá Cẩn, Trần Quốc Anh. [ 4 ] Phương pháp ôn luyện thi ĐH, CĐ – Môn toán theo chủ đề – Chủ đề : Bất đẳng thức và cực trị 22
Các file đính kèm theo tài liệu này :

  • pdfsu_dung_tam_thuc_bac_hai_trong_chung_minh_bat_dang_thuc_9992.pdf
READ:  Số nguyên tố Palindrome – Wikipedia tiếng Việt

Share this post

Post Comment