Ứng dụng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số vào bài toán thực tế

VnHocTap. com ra mắt đến những em học viên lớp 12 bài viết Ứng dụng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số vào bài toán trong thực tiễn, nhằm mục đích giúp những em học tốt chương trình Toán 12 .

Nội dung bài viết Ứng dụng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số vào bài toán thực tế:
Phương pháp giải. Để giải quyết được các bài toán ở dạng này, ta cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Phân tích giả thiết và gọi biến (chẳng hạn c) có liên quan. Bước 2: Tìm điều kiện của c. Bước 3: Lập hàm f(x) theo giá thiết. Bước 4: Tìm max, min của f(x) và kết luận.
Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng c (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm m để hội nhận được thể tích lớn nhất. Khi gập tấm nhôm lại lại như hình vẽ ta được một cái hộp không nắp có đáy là hình vuông cạnh 12 – 2c (0 0), chiều cao bồn chứa là h (m). Khi đó thể tích chứa của bồn là V = 102. Do là bồn chứa dầu nên phải có nắp nên diện tích cần xây của bồn chứa. Để chi phí xây dựng thấp nhất thì diện tích xây cũng phải thấp nhất.

READ:  TOP 5 phần mềm hẹn giờ tắt máy tính, PC tự động tốt nhất hiện nay

Share this post

Post Comment