Widget là gì ?

Khi bắt đầu học website mã nguồn WordPress bạn thường nghe nói đến Widget. Nhưng bạn không hiểu ứng dụng để làm gì ? Widget là gì ? Hãy cùng tìm hiểu trong phần nội dung sau đây.

Widget nghĩa là gì?

Widget là tiện ích trong website nếu bạn sử dụng mã nguồn wordpress. Đây có thể xem là tiện ích mà các website cần dùng đến nó. Widget tập trung của các chức năng của website được dùng để chèn vào thanh sidebar của trang web.

Tác dụng của widget đối với website mã nguồn WordPress

Giúp hiển thị các chức năng của website tại bất kỳ vị trí nào khi bạn cài đặt. Mỗi widget sẽ đảm nhận một chức năng riêng giúp cho việc tùy biến thêm các tính năng cho website chuyên nghiệp hơn.